Puude seisukorra hindamise eesmärgiks on määrata kindlaks puittaimestiku üldine tervislik seisund, prognoositav eluiga ning vajadusel sobivaimad hooldusvõtted.

Hindamist teostame erinevatel viisidel,- seda nii visuaalse vaatluse teel (puu(de) harude kinnitus, seente viljakehad, mõrad jne) kui  juurdekasvu puuriga, millle abil saame teada mädaniku ulatust, määrata puu(de) vanust.

Puu(de) seisukorra hinnangu väljastame ja vormistame soovi korral ka kirjalikult.

Puu kui elusorganismi hooldusvajadus ja hooldusviisid sõltuvad sellest, kas tegemist on üksikpuu, puudegrupi, allee või pargipuistuga.

 

Hooldustööde prioriteedid olenevad sellestki, millises kohas hoonete, rajatiste ja käiguteede suhtes puu kasvab. Mida tihedama asustusega kohas puu kasvab, seda olulisem on pöörata tähelepanu puu hooldamisele.

Puudest on juba varajases eas võimalik kujundada ilusad ja tugeva võraga ohutud puud. Noores eas õigesti hooldatud ja majandatud puude hooldusvajadus on hilisemas eas küllaltki väike. Kui metsakeskkonnas sekkub loodus ise, siis linnakeskkonnas vajavad puud meie sekkumist.