Võsalõikuse teenus on suunatud eelkõige kruntide, tee,- kraaviservade ja põlluäärte puhastamisele võsast.

 

Kui võsastiku sees leidub puid, siis on valmisolek vajadusel need eraldi vastavalt sobivale viisile langetada.

Lisaks teostame raiejäätmete äravedu/utiliseerimist.

Võsalõikus muudab meid ümbritseva looduse kaunimaks, maa kasutamise otstarbekamaks ja objektide majandamise/hoolduse lihtsamaks ja soodsamaks.

 

Väärt pakkumine- Vikatimehe personaalne teenusepakett!

 

Valige ise milliseid Vikatimehe teenuseid vajate või leiame üheskoos konsultatsiooni teel võimaliku parima lahenduse, loomaks Teile päris oma personaalse teenusepaketi.

Pakettlahenduse hind kujuneb olenevalt teenuste mahust oluliselt odavamaks kui üksikteenuse hind.

Soovitumate lahendustena pakume kütteks kõlbuliku puitmaterjali tükeldamist vastavalt Teie küttekolde mõõtmetele/vajadusele ning kütteks mittekõlbuliku materjali utiliseerimist, puitmaterjali koondamist/ladustamist, teostame okste või kogu puitmaterjali äraveo/utiliseerimise, kännu/kändude freesimise ja heakorra taastamist.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

  Nimi *

  Ettevõte / Korteriühistu

  Email *

  Telefon *

  Sõnum / planeeritavate tööde kirjeldus *

  Kuidas meie ettevõtte leidsite? *

  Märgi täpne asukoht kaardil või kirjuta aadress lahtrisse *

  Lisa pildid objektist / raieluba
  Maksimaalselt viis (5) faili kokku kuni 50MB.