Puude istutamine.

Puudest on juba varajases eas võimalik kujundada ilusad ja tugeva võraga ohutud puud. Noores eas õigesti hooldatud ja majandatud puude hooldusvajadus on hilisemas eas küllaltki väike. Kui metsakeskkonnas sekkub loodus ise, siis linnakeskkonnas vajavad puud meie sekkumist.

Puu kui elusorganismi hooldusvajadus ja hooldusviisid sõltuvad sellest, kas tegemist on üksikpuu, puudegrupi, allee või pargipuistuga.

 

Hooldustööde prioriteedid olenevad sellestki, millises kohas hoonete, rajatiste ja käiguteede suhtes puu kasvab. Mida tihedama asustusega kohas puu kasvab, seda olulisem on pöörata tähelepanu puu hooldamisele.

Puudest on juba varajases eas võimalik kujundada ilusad ja tugeva võraga ohutud puud. Noores eas õigesti hooldatud ja majandatud puude hooldusvajadus on hilisemas eas küllaltki väike. Kui metsakeskkonnas sekkub loodus ise, siis linnakeskkonnas vajavad puud meie sekkumist.


Väärt pakkumine- Vikatimehe personaalne teenusepakett!

 

Valige ise milliseid Vikatimehe teenuseid vajate või leiame üheskoos konsultatsiooni teel võimaliku parima lahenduse, loomaks Teile päris oma personaalse teenusepaketi.

Pakettlahenduse hind kujuneb olenevalt teenuste mahust oluliselt odavamaks kui üksikteenuse hind.

Soovitumate lahendustena pakume kütteks kõlbuliku puitmaterjali tükeldamist vastavalt Teie küttekolde mõõtmetele/vajadusele ning kütteks mittekõlbuliku materjali utiliseerimist, puitmaterjali koondamist/ladustamist, teostame okste või kogu puitmaterjali äraveo/utiliseerimise, kännu/kändude freesimise ja heakorra taastamist.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

  Nimi *

  Ettevõte / Korteriühistu

  Email *

  Telefon *

  Sõnum / planeeritavate tööde kirjeldus *

  Kuidas meie ettevõtte leidsite? *

  Märgi täpne asukoht kaardil või kirjuta aadress lahtrisse *

  Lisa pildid objektist / raieluba
  Maksimaalselt viis (5) faili kokku kuni 50MB.