Puude seisukorra hindamise eesmärgiks on määrata kindlaks puittaimestiku üldine tervislik seisund, prognoositav eluiga ning vajadusel sobivaimad hooldusvõtted.

Hindamist teostame erinevatel viisidel,- seda nii visuaalse vaatluse teel (puu(de) harude kinnitus, seente viljakehad, mõrad jne) kui  juurdekasvu puuriga, millle abil saame teada mädaniku ulatust, määrata puu(de) vanust.

Puu(de) seisukorra hinnangu väljastame ja vormistame soovi korral ka kirjalikult.

Vastavalt Teie soovidele on kännu asemele võimalik külvata koheselt muru, paigaldada muruvaip või teostada asendusistutus.

Freesimise sügavus sõltub olukorrapõhisest vajadusest. Tavatingimustes piisab 10-15cm freesimisest allapoole pinnasepiiri, kuid freesimise sügavus võib ulatuda kuni 35cm sügavusele.

Freesitud kännud vähendavad haljastushooldustööde kulusid – tasaseid pindu on lihtne niita ja korrastada, kännud ei lõhu haljastushooldustöödel kasutatavaid masinaid,  parandavad haljastuse üldilmet ning annavad juurde vaba pinda.

Lisaks ei anna freesitud kännud võimalust ohtlike seene viljakehade tekkeks, mis eoste paljunemisel tuule abil võivad kahjustada ülejäänut puittaimestikku.

Väärt pakkumine- Vikatimehe personaalne teenusepakett!

 

Valige ise milliseid Vikatimehe teenuseid vajate või leiame üheskoos konsultatsiooni teel võimaliku parima lahenduse, loomaks Teile päris oma personaalse teenusepaketi.

Pakettlahenduse hind kujuneb olenevalt teenuste mahust oluliselt odavamaks kui üksikteenuse hind.

Soovitumate lahendustena pakume kütteks kõlbuliku puitmaterjali tükeldamist vastavalt Teie küttekolde mõõtmetele/vajadusele ning kütteks mittekõlbuliku materjali utiliseerimist, puitmaterjali koondamist/ladustamist, teostame okste või kogu puitmaterjali äraveo/utiliseerimise, kännu/kändude freesimise ja heakorra taastamist.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

  Nimi *

  Ettevõte / Korteriühistu

  Email *

  Telefon *

  Sõnum / planeeritavate tööde kirjeldus *

  Kuidas meie ettevõtte leidsite? *

  Märgi täpne asukoht kaardil või kirjuta aadress lahtrisse *

  Lisa pildid objektist / raieluba
  Maksimaalselt viis (5) faili kokku kuni 50MB.