Seened

Haavataelik

Puude kahjustused (seened) – Haavataelik I osa

Loe edasi ››

Külmaseen

Levinud üle ilma.Võimeline nakatama kõiki ning igas vanuses puittaimi. On meie metsapuudel üks ohtlikumaid juuremädaniku tekitajaid.

Loe edasi ››

Männikoore põletik

Euroopas üpris haruldane seen, meil kasvab aga paljudes parkides ja asulates lehtpuude tüvedel, peamiselt hobukastanil ja vahtral.

Loe edasi ››

Valgemädanik kuusel

Loe edasi ››

Põhjanarmik vahtral

Euroopas üpris haruldane seen, meil kasvab aga paljudes parkides ja asulates lehtpuude tüvedel, peamiselt hobukastanil ja vahtral.

Loe edasi ››

Inimtegevus

Lõikehaavad

Info lõikehaavade kohta.

Loe edasi ››

Puu juurekava kaetud tänavakiviga

Loe edasi ››

Pinnase tõstmine ja mõju puittaimestikule

Loe edasi ››

Pinnase muutmine ja mõju puittaimestikule

Loe edasi ››